ปืนสั้นที่นิยม

อาวุธปืนนับว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบัน เพื่อเอาไว้ใช้ป้ […]

อาวุธปืนนับว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบัน เพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเอง ครอบครัว และทรัพย์สิน ประชาชนคนธรรมดาสามารถขออนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และอาจใช้พกพาได้ในโอกาสที่จำเป็น อาวุธปืนมีหลายชนิด แต่ที่นิยมมีไม่กี่ชนิด ได้แก่ ปืนลูกโม่ และปืนออโต้ ซึ่งมีกลไกการทำงานที่ต่างกัน ผู้ใช้ควรต้องรู้ไว้และใช้ให้คล่อง เมื่อถึงเวลาจำเป็นจะได้ไม่ติดขัด
ปืนลูกโม่ กระสุนที่นิยมได้แก่ .22, .38, .357, .45 แต่ที่ทางการอนุญาตให้ประชาชนสามารถมีไว้ในครอบครองได้เห็นจะเป็นขนาด .22 และ.38 เท่านั้น ส่วนขนาดอื่นๆ เคยอนุญาตแต่ปัจจุบันเห็นว่าให้ระงับไว้ก่อน ส่วนปืนระบบออโต้ที่นิยมก็คงจะได้แก่ปืนที่ใช้กระสุนขนาด 9 มม. พารา ฯ หรือที่รู้จักกันแพร่หลายว่าลูก 9 นั่นแหละ
ปืนในบ้านเราที่เห็นหรือรู้ก็มีอยู่ 2 ประเภท สำหรับปืนหรืออาวะสงครามจะได้ขอกล่างถึงในที่นี้ ปืน 2 ประเภทที่ว่านั้นก็คือ ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่เรียกว่าปืนเถื่อน
ปืนสั้นที่ถูกต้องตามกำหมาย ได้แก่ ปืนที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ หรือพกพาได้โดยมีใบอนุญาตให้พกพา
ปืนเถื่อน เป็นปืนที่ผิดกฎหมาย และไม่อนุญาตให้มี หรือพกพาโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ใครมีไว้ในครอบครองจึงถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น เฉพาะปืนเถื่อนในสมัยก่อนเป็นปืนที่ทำจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ปืนจึงเรียกว่าปืนไทยประดิษฐ์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนลูกซองสั้นบรรจุกระสุนลูกซองได้ครั้งละ 1 นัดโดยวิธีหักลำ ส่วนประสิทธิภาพในการยิงไม่เป็นที่ไว้วางใจ หรือไว้ใจไม่ได้เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดภายในลำกล้องขึ้นได้นั่นเอง ต่อมาปืนเถื่อนจะเป็นปืนที่ถูกลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นปืนที่มีคุณภาพดีเหมือนกับปืนที่วางขายอยู่ในร้านจำหน่ายปืนทุกประการ ผิดกันที่เป็นปืนที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเท่านั้น และมีราคาที่ถูกกว่าปืนที่จำหน่ายในร้านจำหน่ายปืนหลายหมื่นบาท เป็นที่นิยมของผู้ที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลาย แต่สำหรับผู้ที่เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วจะไม่ให้ความสนใจแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าก็ตาม
อาวุธปืนอาจเรียกว่าเป็นอาวุธ หรือเครื่องมือที่ใช้ในเกมกีฬาก็ได้ เนื่องจากได้มีการนำกีฬายิงปืนเข้าสู่การแข่งขันระดับสากลมาหลายปีแล้ว ทั้งกีฬาระดับประเทศ และระดับโลก มีนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศอยู่มากายซึ่งเป็นที่สังคมยอมรับ จึงอย่ามองว่าอาวุธปืนเป็นเพียงอาวะที่ใช้สำหรับประหัดประการแต่เพียงอย่างเดียว…